Les 3R

Una escola verda és aquell centre escolar que té en compte les 3R: Reduir, Reutilitzar i Reciclar.

L’Escola Josep Barceló i Matas té en compte aquestes 3R, ja que tot el centre pren mesures per reduir al màxim les seves deixalles. Cada aula té un contenidor per cada tipus de material a reduir: l’orgànic, el plàstic i el paper-cartró. A finals de setmana, uns alumnes s’encarreguen de recollir les deixalles seleccionades.

Deixa un comentari