Imprimir a doble cara

Nom o descripció del recurs: Imprimir a doble cara.

Acció necessària: Configurar que els ordinadors perquè imprimeixin a doble cara per defecte.Quines conseqüències positives té: Estalvi de paper.