Evitar paper d’alumini

Nom o descripció del recurs: Evitar paper d’alumini

Acció necessària: Substituir el paper d’alumini per paper vegetal o carmanyola.Quines conseqüències positives té: Evitem utilitzar paper d’alumini, que és molt contaminant.