Reutilitzar els folis blancs (2a oportunitat)

Nom o descripció del recurs:  Reutilitzar els folis blancs (2a oportunitat)

Acció necessària: Donar un segon ús als folis blancs per a treballs i altres tasques.

Quines conseqüències positives té: Estalviar paper que prové dels arbres.